Jak wyznaczać sobie cele i się ich trzymać? Co to jest Korekta Kursu?

Iwona Kubis

Za oczywistość należy uznać stwierdzenie, że każdy z nas wyznacza sobie cele. Trudności pojawiają się jednak w chwili, gdy przychodzi do ich realizacji. Kiedy zaczyna brakować nam konsekwencji, uporu i determinacji w dążeniu do ich spełnienia. Z pomocą przychodzą nam pewne narzędzia, które znacząco ułatwiają zarówno samo wyznaczanie celów, jak i trwanie przy ich realizacji.

Cele trzeba wyznaczać okresowo i powtarzalnie.  Jedynie cel życiowy wyznaczamy raz na „całe życie” lub na dłuższy okres i realizujemy go przez miesiące a nawet  lata. Najprostszym a zarazem skutecznym narzędziem do wyznaczania celów jest tzw. CC – Czteropolówka Celu.

 

Czteropolówka Celów

Pamiętaj, że zgodnie z Zasadą Pareto :

Tylko 20% wszystkich celów zawodowych i prywatnych to CELE STRATEGICZNE czyli Wyznaczniki Życiowego Sukcesu. Ich realizacja zapewnia 80% satysfakcji, dlatego przyznaj im najwyższy priorytet. Zadawaj sobie pytania! Używaj:

Techniki 3 ważnych pytań: Określanie celu

  1. Co (obecnie) robię?
  2. Po co (dlaczego) robię to, co robię?
  3. Czy odczuwam satysfakcję/zadowolenie z powodu tego, co robię?

Analizuj siebie i swoje cele

Zapewne słyszałeś o metodzie zwanej Analizą SWOT używanej zazwyczaj w  działalności doradczej (consulting) jako technika diagnozy organizacji. Nazwa pochodzi od  pierwszych liter angielskich słów:

STRENGHTS – MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne pozytywne) – atuty – to walory  , które w sposób pozytywny wyróżniają  w otoczeniu i spośród konkurencji.

WEAKNESSES -SŁABE STRONY  (wewnętrzne negatywne) – są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji.

OPPORTUNITIES – SZANSE (zewnętrzne pozytywne) – to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia.

THREATS – ZAGROŻENIA(zewnętrzne negatywne) – to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju, utrudnienia, dodatkowe koszty działania.

Analiza SWOT

Proponuję Tobie wykorzystanie tej metody do samoanalizy. Narzędzie  takie nazywam w swojej pracy Analizą Auto-SWOT

Przeprowadzając analizę trzeba dokonać diagnozy – określić silne  i słabe strony firmy oraz prognozy – opisać szanse i zagrożenia.

W efekcie analizy otrzymujemy cztery listy: silnych stron organizacji (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba niwelować), szans (które należy wykorzystywać), oraz zagrożeń (których należy unikać).

Kto Ci może pomóc w osiąganiu celu?

Oczywiście przede wszystkim Ty sam. Jednak warto wspierać się pomocą osób, które taki sam cel już osiągnęły. Znają szanse i zagrożenia, wiedzą , gdzie SA „czarne dziury”. Co robić, a czego nie robić.

Chcesz wiedzieć, czy jesteś osobą, która ma szanse osiągać praktycznie  wszystko, co zaplanuje? Tak?

To odpowiedz na 3 ważne pytania: 

  1. Czy wyznaczasz swoje cele?
  2. Czy zapisujesz swoje cele?
  3. Czy osiągasz swoje cele?

Jeśli na wszystkie 3 pytania odpowiedziałeś „Tak”, to należysz do osób, które mogą osiągnąć wszystko, czego zapragną. Jeśli natomiast nie udało Ci się odpowiedzieć twierdząco na powyższe pytania, to :

Zacznij planować konsekwentnie i pisemnie swoje cele, a zaczniesz je osiągać!

Czasami musisz skorzystać z objazdu by dotrzeć do celu

Co to oznacza? Że robimy plan i potem go omijamy? No nie do końca. Jeśli plan działa  prawidłowo i każdy jego [punkt i pod-cel da się zrealizować – działasz wg planu.

Jeśli jednak wciąż nie udaje Ci się przybliżyć do Celu mimo usilnych działań  i masz wciąż wrażenie, że nie osiągasz nawet „pod-celów” to oznacza, że czas na korektę kursu!

Korekta kursu

Jeśli przez dłuższy czas przy zastosowaniu prawidłowych założeń nie przybliżasz się do celu – to znaczy, że czas zmienić działania lub ich część. To właśnie nazywamy korektą kursu. Korekty kursy są nieodłączną częścią dobrego planu działania.

Wyobraź sobie człowieka, który próbuje już kolejny raz wbić w ścianę gwóźdź. Ma młotek i gwóźdź. Trzyma gwózdź pod odpowiednim kątem, ale .. odwrotnie – łebkiem do ściany. Jak myślisz, czy uda mu się wbić ten gwóźd, jeśli nie zmieni działania?

  • Przestań trzymać się uparcie tego, co raz wymyśliłeś, nawet jeżeli wówczas wydawało się to najlepszym rozwiązaniem.
  • Zmieniaj swoje działania, jeśli nie zbliżasz się do celu.
  • Szukaj dobrych, szybkich „objazdów”.
  • Pytaj o drogę (np. te osoby, które znają „skróty”)

 

Powodzenia!

I pamiętaj nie tylko „cel uświęca środki” – ale środki uświęcają cel!

Iwona Kubis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *